header logo

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Udruženje je osnovano kao nezavisno, nevladino, neprofitno udruženje građana u cilju razvoja muzikoterapije kao nezavisne profesije u Srbiji, a koje se finansira od članarina, donacija i sopstvenih aktivnosti u skladu sa zakonom.

Godine 2001. je predstavljen progam edukacije iz muzikoterapije koji je nastao na osnovu klinički proverenih metoda čiji je rodonačelnik dr Ranka Radulović,  a  koji je počeo da se primenjuje 2002. godine kada је upisana prva generacija budućih muzikoterapeuta.

Jugoslovensko udruženje za muzikoterapiju je 2004. godine primljeno pod okrilje Evropske muzikoterapijske konfederacije, a 2006. godine promenilo је ime u Udruženje muzikoterapeuta Srbije (UMTS). 

U vreme osnovanja Udruženja muzikoterapeuta Srbije, nije bilo školovanih muzikoterapeuta u zemlji.

Borba za legitimitet muzikoterapije u zemlji preko borbe za legitimitet i kredibilitet  Udruženja muzikoterapeuta Srbije je naš put razvoja muzikoterapije.

Organi uprave:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Profesionalni odbor
  • Etički odbor
  • Sud časti
  • Pod okriljem Udruženja je formirano nekoliko stalnih i privremenih radnih grupa (radna grupa za infomisanje, radna za donošenje pravnih regulativa, radna grupa za organizaciju Evropskog dana muzikoterapije i sl.)

Štampa

FaLang translation system by Faboba