header logo

Izdavačka delatnost

Picture1

Knjiga “Integrativna muzikoterapija i cerebralna paraliza” je publikovana 2003. godine. U knjizi su predstavljene metodološke osnove ovog novog vida integrativne muzikoterapije terapije, prema orginalnom pristupu dr Ranke Radulović, a čiji rezultati primene kod dece obolele od cerebralne paralize su predstavljeni u njenoj doktorskoj tezi i ovoj knjizi.
U knjizi je posebno poglavlje gde su predstavljeni muzikoterapijski ratni protokoli koji su nastali za vreme bombardovanja Beograda 1999.
Psihodinamski karakter ove knjige otkriva fine emocionalne nijanse I život dece obolele od cerebralne paralize, dinamiku grupe I okolnosti života I lečenja u ovakvoj vrsti ustanova gde se deca nalaze na dužem, habilitacionom tremanu.
Preporučujemo knjigu muzikoterapeutima, roditeljima dece sa cerebralnom paralizom, kao i zaposlenim u zdravstvenoj, socijalnoj zaštiti I u školama koji se bave lečenjem, negom ili imaju kontak sa ovakvom vrstom pacijenata. Cena knjige je 1800 rsd.

Knjiga “Muzikoterapija kao profesija” Ranke Radulović je izašla 2021. povodom dvadesetogodišnjice osnivanja Udruženja muzikoterapeuta Srbije. U knjizi ćete pronaći osnovne infomacije o tome šta je muzikoterapija u 21.veku, njenu vezu sa dodirnim oblastima, kao i najnovija istraživanja koja se tiču primene muzikoterapije u svim granama medicine, u socijalnoj zaštiti i u prosveti, kod svih uzrasnih grupa. U knjizi je prikazan istorijat razvoja muzikoterapije u Srbiji preko borbe za razvoj legitimiteta i kredibiliteta Udruženja muzikoterapeuta Srbije u lokalnim i internacionalnim okvirima. Na kraju knjige su data normativna akta i Pravilnici koji regulišu edukaciju i delatnost članova Udruženja muzikoterapeuta Srbije, kao i predlog nacrta Zakona o muzikoterapiji. Imajući u vidu da je u Srbiji muzikoterapija prepoznata kao zdravstvena usluga i kao nezavisna profesija, knjigu preporučujemo svim koji planiraju da uče muzikoterapiju, muzičarima, muzikolozima, zdravstvenim radnicima i saradnicima, zaposlenim u školstvu, pravnicima i građanstvu kao potencijalnim korisnicima muzikoterapijskih usluga.
Cena knjige je 2400 rsd.

Štampa

FaLang translation system by Faboba