header logo

Evropska muzikoterapijska konfederacija

Udruženje je ravnopravni član Evropske muzikoterapijske konfederacije www.emtc-eu.com  od 2004, krovna organizacija koja okuplja udruženja profesionalnih muzikoterapeuta u Evropi.

Od pristupanja EMTC, predstavnik UMTS u Generalnoj skupštini  EMTC je Prim. dr sci med. Ranka Radulović što je doprinelo razmeni i razvoju normativa u sprovođenju svih domena muzikoterapijske delatosti, kao i povećanju kredibiliteta našeg Udruženja u zemlji kao i u inostranstvu.

Picture11

X Evropska konferencija muzikoterapeuta u Beču, 2016.

Plenarno predavanje. Dr R. Radulović pozvana da prikaže Srpski model razvoja muzikoterapije.

Picture111

Timski rad na prepoznavanju mujzikoterapije kao profesije na nivou Evrope.

http://approaches.gr/special-issue-7-1-2015/

Evropski dan muzikoterapije

Svake godine članovi Udruženja muzikoterapeuta Srbije kao i svi drugi evopski muzikoterapeuti obeležavaju 15. novembar, Evropski dan muzikoterapije, zajedničkom pesmom i nizom progodnih aktivnosti u cilju promocije muzikoterapije.

Od 2020. godine pod okriljem UMTS ogranizujemo Srpske muzikoterapijske susrete, gde se srećemo sa muzikoterapeutma, srpskog porekla, koji žive u inostratsvu, i predstavljamo okolnosti u kojima sprovodimo muzikoterapijske aktivnosti, svoj rad i istraživanja.

Globalni događaji

X Nordijska muzikoterapijska konferencija će biti održana u Helsinkiju, Finska od 28.-30. aprila 2022. godine. www.jyu.fi/nmtc2021

XII Evropska muzikoterapijska konferencija u organizaciji Britanske muzikoterapijske asocijacije i Univerziteta u Edinburgu, UK od 08.-12.06.2022. www.qmu.ac.uk/conferences-and–events/emtc-2022/

XVII Svetski kongres muzikoterapije će biti održan u Vankuveru, Kanada od 25.-29. jula 2023. u saradnji sa Kanadskom asocijacijom muzikoterapeuta. www.wcmt2023.org/

Štampa

FaLang translation system by Faboba