header logo

Evropska muzikoterapijska konfederacija

Udruženje je ravnopravni član Evropske muzikoterapijske konfederacije www.emtc-eu.com  od 2004, krovna organizacija koja okuplja udruženja profesionalnih muzikoterapeuta u Evropi.

Od pristupanja EMTC, predstavnik UMTS u Generalnoj skupštini  EMTC je Prim. dr sci med. Ranka Radulović što je doprinelo razmeni i razvoju normativa u sprovođenju svih domena muzikoterapijske delatosti, kao i povećanju kredibiliteta našeg Udruženja u zemlji kao i u inostranstvu.

Picture11

X Evropska konferencija muzikoterapeuta u Beču, 2016.

Plenarno predavanje. Dr R. Radulović pozvana da prikaže Srpski model razvoja muzikoterapije.

Picture111

Timski rad na prepoznavanju mujzikoterapije kao profesije na nivou Evrope.

http://approaches.gr/special-issue-7-1-2015/

Evropski dan muzikoterapije

Svake godine članovi Udruženja muzikoterapeuta Srbije kao i svi drugi evopski muzikoterapeuti obeležavaju 15. Novembar, Evropski dan muzikoterapije, zajedničkom pesmom i nizom progodnih aktivnosti u cilju promocije muzikoterapije.

2020. godine smo pod okriljem UMTS po prvi put ogranizovali Srpske muzikoterapijske susrete online, gde su nas muzikoterapeuti, srpskog porekla, koji žive u inostrabtsvu upoznali sa svojim muzikoterapijskim aktivostima.

EMTC novosti

XII Evropska muzikoterapijska konferencija u organizaciji Britanske muzikoterapijskemasocijacije i Univerziteta u Edinburgu, UK od 08-12.06. 2022. Prijave u toku.  Rok sa slanje apstrakta 14.  maj 2021. http://www.qmu.ac.uk/conferences-and –events/emtc-2022/

Svetska muzikoterapijska federacija

Štampa