header logo

Šta je muzikoterapija?

  • Muzikoterapija je zdravstvena usluga koja obuhvata skup metoda koje koriste zvuk koji može i ne mora biti muzika, a koje se koriste u cilju dijagnostike, prevencije, terapije, rhabilitacije i podsticanja telesnog i duševnog zdravlja  i duhovnog razvoja
  • Muzikoterapija se primenjuje od začeća i  najranijeg detinjstva do duboke starosti, individualno i u grupi, kod zdravih i bolesnih, u svim granama medicine i kod svih vrsta urođenih i stečenih invalidnosti
  • Pod okriljem muzikoterapije se razvija niz različitih tehnika i metoda tako da se muzikoterapija može primenjivati kod svih osoba nezavisno od njihovih verbalnih, telesnih i intelektualnih kapaciteta i stepena muzikalnosti
  • Muzikoterapija u savremenom smislu podrazumeva da je primenjuje edukovani muzikoterapeut, da postoji jasan teorijski koncept potvrđen u praksi, da postoji jasna indikacija za primenu muzikoterapije kod određenog pacijenta/klijenta ili grupe pacijenata/klijenata, da se efekti primene muzikoterapije mere i prospektivno prate, a razultati prezentuju na stručnim sastancima i publikuju u stručnim časopisima.

Pravci razvoja

U muzikoterapiji postoje dva osnovna pravca pod čijim okriljem se razvija niz metoda i tehnika:

  • Metodi receptivne muzikoterapije podrazumavaju primenu testiranog muzičkog izvoda pomoću kojeg se postiže željeni psihološki efekat.
  • Metodi aktivne muzikoterapije podrazumevaju postizanje komunikacije i terapijskih ciljeva pomoću glasa ili instrumenta sa pacijentom (grupom pacijenata) kod kojeg je verbalni način komunikacije otežan ili onemogućen.

Štampa

FaLang translation system by Faboba