header logo

Edukacija

Edukacija iz muzikoterapije se obavlja prema Pravilniku o edukaciji UMTS.

Jedina ustanova u Srbiji koja trenutno obavlja edukaciju iz muzikoterapije je Hatorum doo iz Beograda, na osnovu programa koji je nastao na klinički proverenim metodima čiji je rodonačelnik Prim. dr sci. med. Ranka Radulović, psihijatar.

Edukacija podrazumeva teorijsku nastavu iz muzikoterapije, ličnu analizu kanidata ( rad na sebi) i praktičnu nastavu pod supervizijom u kliničkim  i vankliničkim uslovima.

Nastava se obavlja u saradnji sa partnerskim ustanovama, a kandidati koji ne žive u Beogradu mogu deo nastave obavljati online.

Kandidati koji se školuju u Hatorumu - centri za edukaciju iz muzikoterapije u Beogradu se  obučavaju da primenjuju više metoda iz domena aktivne i receptivne muzikoterapije, individualno i u grupi, sa pacijentima od najranijeg uzrasta do duboke starosti.

Osim muzikoterapijskih predmeta, kandidati dobiju potrebna znanja iz medicine, psihologije, psihoterapije, psihologije muzike,  etnomuzikologije,  defektologije, i drugih pridruženih naučnih oblasti, a u saradnji sa proverenim stručnjacima iz ovih oblasti

Spisak  muzikoterapijskih metoda koji se uče u Hatorum doo, a čiji je autor dr Ranka Radulović:   

  • Analitičko slušanje muzike – metod vođenih fantazija 
  • Analitičko slušanje muzike – metod art muzikoterapije
  • Metod muzičkog izbora
  • Integrativna muzikoterapija
  • Terapijsko pisanje pesama prema konceptu muzikoterapije žalosti

Štampa

FaLang translation system by Faboba