header logo

Primena muzikoterapije

  • Muzikoterapija je zdravstvena usluga koja se najviše primenjuje kod psihijatrijskih i neuroloških poremećaja, ali i u onkologiji, ginekologiji i akušerstvu, pedijatriji, dermatologiji, svim granama interne medicine, anesteziologiji, sportskoj medicini, fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, otorinolaringologiji, higijeni i medicini rada.
  • Muzikoterapija se primenjuje u ustanovama socijalne zaštite: staračkim domovima, prihvatilištima, sirotištima, izbegličkim logorima, zatvorima
  • Muzikoterapija se može primenjivati kod zdravih u okviru muzikoterapije društvene zajednice, a u cilju  podsticanja telesnog, duševnog i duhovnog zdravlja i razvoja, u školama i predškolskim ustanovama, savetovalištima, wellness centrima, ukoliko se ostvare neophodni uslovi za obavljanje  muzikoterapijske delatnosti i uz odgovarajuće dozvole u skladu sa zakonom.

Gde možete pronaći profesionalne muzikoterapeute?

Prim. dr sci. med., Dr Ranka Radulović - Klinika za psihijatriju KCS

Hatorum - centar za edukaciju i savetovanje www.hatorum.com

Štampa

FaLang translation system by Faboba