header logo

Primena muzikoterapije

  • U zdravstvenoj zaštiti se muzikoterapija najviše primenjuje kod psihijatrijskih i neuroloških poremećaja, ali i u onkologiji, ginekologiji I akušerstvu, pedijatriji, dermatologiji, svim granama interne medicine, anesteziologiji, sportskoj medicine, fizikalnoj medicine I rehabbilizaciji, otorinolaringologiji, higijeni I medicini rada
  • Muzikoterapija se primenjuje u ustanovama socijalne zaštite: staračkim domovima, prihvatilištima, sirotištima, izbegličkim logorima, zatvorima
  • Muzikoterapija se može primenjivati kod zdravih u okviru muzikoterapije društvene zajednice, a u cilju  podsticanja telesnog, duševnog i duhovnog zdravlja i razvoja, u školama I predškolskim ustanovama, savetovalištima, wellness centrima, ukoliko se ostvare neophodni uslovi za obavljanje  muzikoterapijske delatnosti I uz odgovarajuće dozvole u skladu sa zakonom.

Gde možete pronaći profesionalne muzikoterapeute?

Prim. dr sci med, Dr Ranka Radulović - Klinika za psihijatriju KCS

Hatorum- centar za edukaciju I savetovanje www.hatorum.com

Štampa