header logo

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na Institutu za psihijatriju Kliničkog centra Srbije kao Jugoslovensko udruženje za muzikoterapiju.

Udruženje je osnovano kao nezavisno, nevladino, neprofitno udruženje građana u cilju razvoja muzikoterapije kao nezavisne profesije u Srbiji, a koje se finansira se od članarina, donacija i sopstvenih aktivnosti u skladu sa zakonom.

Napravljen prema normativima savremenih muzikoterapijskih škola, 2001. godine je predstavljen progam edukacije iz muzikoterapije koji je nastao na osnovu klinički proverenih metoda čiji je rodonačelnik Prim. dr sci med. Ranka Radulović,  a  koji je počeo da se primenjuje 2002. godine kada је upisana prva generacija budućih muzikoterapeuta.

Jugoslovensko udruženje za muzikoterapiju je 2004. godine primljeno pod okrilje Evropske muzikoterapijske konfederacije, a 2006. godine promenilo је ime u Udruženje muzikoterapeuta Srbije (UMTS).  

U vreme osnovanja Udruženja muzikoterapeuta Srbije, nije bilo školovanih muzikoterapeuta u zemlji.

Naš put: Borba za legitimitet muzikoterapije u zemlji preko borbe za legitimitet i kredibilitet  Udruženja muzikoterapeuta Srbije.

Štampa