header logo

Rad na donošenju zakonskih regulativa

Rad Udruženja muzikoterapeuta Srbije je doprineo da je za razliku od mnogih drugih evropskih zemalja, muzikoterapija je u u Srbiji prepoznata kao zdravstvena usluga iz domena klasične medicine, koju u na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite plaća Republički fond zdravstvenog osiguranja, a muzikoterapeuti su prepoznati kao nezavisna pridružena zdravstvena profesija.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Dokumenti

Organi uprave:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Profesionalni odbor
 • Etički odbor
 • Sud časti
 • Radne grupe ( za infomisanje, za donošenje pravnih regulativa, za organizaciju Evropskog dana muzikoterapije)

Dokumenti:

 • Statut
 • Etički kodeks
 • Pravilnik o edukaciji iz muzikoterapije Udrženja muzikoterapeuta  Srbije
 • Pravilnik o muzikoterapijskoj delatnosti
 • Pravilni o radu stalnih i privremenih organa uprave udruženja
 • Pravilnik o registraciji novih metoda
 • Pravilnik o izboru predstavnika zemlje u Generalnoj skupštini EMTC
 • Pravilnik o sprovođenju muzikoterapijske delatnosti online i tokom pandemije

 

Štampa

Arhiv

2010. godina

Ciklus predavanja Muzičari i hendikep autorke Ranke Radulović 

Čovek i invalidnost, 22. februar 2010. godine
Predavač u gostima: Prof. dr sci med. Tomislav Sedmak, neuropsihijatar 

Rik Alen- jednoruki bubnjar, 23. mart 2010. godine
Predavač: Milijana Majstorović, defektolog, muzikoterapeut UMTS

Load – od posebnih potreba do punk rock sreće, 27. april 2010. godine

Predavač: Snežana Oluški, defektolog, kandidat u edukaciji UMTS

Izveštaj sa VIII evropskog kongresa muzikoterapeuta, 25. maj 2010. godine

Predavač: Dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar, psihoterapeut EPC, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS

Maria Theresia Paradis – Da li bismo pamtili Mocarta da je rođen kao slepa Volfganga?, 22. jun 2010. godine

Predavač: Dušanka Jelenković, dipl. muzikolog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS

Glen Guld – Voyager 1 - Putovanje kroz sunčev sistem, 28. septembar 2010. godine 

Predavač: Ira Bukumirović, dipl. muzičar – pijanista, kandidat u edukaciji UMTS

Misterij(A) Aleksandra Skrjabina, 26. oktobar 2010. godine 

Predavač: Petra Stojković, dipl. muzički pedagog, muzikoterapeut UMTS

Ray Charles – sunce u glasu, 23.novembar 2010. godine 

Predavač: Jelena Đukić, dipl. psiholog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS 

Dom mojih snova – priča o Đangu Rajnhartu, 28. decembar 2010. godine 

Predavač: Jelena Knežević, dipl. muzičar – pijanista, kandidat za muzikoterapeuta UMTS

Štampa